Bifall till ikraftträdande av avtalet om ändringar i överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige

Republikens presidents framställning RP 1/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: automatspel, spel, fartyg,
Sidhänvisning: 39, 40, 42, 43, 56;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser