Bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till...

Republikens presidents framställning RP 5/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik samt till förordningarna om ikraftträdande av ändringarna i konventionerna, den europeiska överenskommelsen och i en europeisk överenskommelse som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler samt dess tilläggsprotokoll
Sökord: vägtrafik, trafik, värmärke,
Sidhänvisning: 103, 104, 108, 110, 112, 113,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser