Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning RP 23/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljöskydd, vattenmiljö, miljövård
Sidhänvisning: 106, 108, 109, 112, 113, 114

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser