Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar)

Republikens presidents framställning RP 4/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utbildning, gymnasienivå, nordiska länder, norden, teoretisk utbildning, yrkesinriktad utbildning, avtal, utbildningsgemenskap,
Sidhänvisning: 50, 61, 65, 66, 69,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser