Budget för landskapet Åland 2000

Lagförslag FR 4/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget
Sidhänvisning: 10, 14-16, 32-38;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter