För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    När svaret på ett spörsmål första gången föredras ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag.

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 31 mars 2010. Godkänt.