Byggsektorn på väg in i lågkonjunktur

Skriftlig fråga SF 8/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilken förmåga och ambitionsnivå har landskapsregeringen att stimulera den åländska byggsektorn genom att tidigarelägga planerade projekt?

Åtgärder