Civil beredskap

Skriftlig fråga SF 13/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser förbättra, utveckla samt minimera risker i den civila beredskapen?

Åtgärder