Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen

Debatt DEB 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser