Debatt enligt bestämmelserna i 49 § lagtingsordningen

Debatt DEB 1/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: debatt,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser