Demenscentrets tidsplan?

Skriftlig fråga SF 19/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar när landskapsregeringen tar beslut om demenscentret?

Åtgärder