Distansundervisning i grundskolan hösten 2020

Lagförslag LF 27/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ändring av grundskolelagen för land-skapet Åland i syfte att utöka möjligheten att ordna undervisningen i grundskolan som distansundervisning vid situationer där grundskolorna stängs helt eller delvis med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, om situationen med Covid-19-pandemin kräver det under hösten.
Lagförslaget bör behandlas med en snabb tidtabell för att de nya be-stämmelserna vid behov ska kunna tillämpas från och med början av höstterminen. Landskapsregeringen föreslår i ett skilt lagförslag även en ändring av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola som träder i kraft den 1 januari 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott