Effekten av det nya hemvårdsstödet

Skriftlig fråga SF 12/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skriftlig fråga, hemvårdsstöd,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser