Det ekologiska odlingen på Ålands framtid

Skriftlig fråga SF 24/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen gjort en miljökonsekvensanalys över den nya jordbrukspolitikens påverkan på sjöar, vattendrag samt analyserat framtidsförutsättningarna för den ekologiska odlingen på Åland?

Åtgärder