Ekonomiskt råd

Åtgärdsmotion MOT 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att tillsätta ett Ekonomiskt råd med samlad och bred kompetens för att kunna bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen


Åtgärder