Första behandling

  • Talmannen föreslår att det i enlighet med arbetsordningens 64 § 4 mom. tillåts en gemensam diskussion om detta ärende samt de övriga budgetlagarna jämte tilläggsbudgeten. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Diskussion.