Energilagstiftning

Lagförslag LF 17/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: energi, energilagstiftning, el, elmarknad, energimyndighet, certifiering, utsläpp, utsläppshandel, miljö, ekodesign, energimärkning
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om elmarknaden
ll om ålands energimyndighet
ll om ändring av 2 § ll om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung
ll om ändring av 3 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om utsläppshandel
ll om ändring av 4 § ll om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden
ll om ändring av 3 § ll om tillämpning i landskapet åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna