Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag

Lagförslag LF 16/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Räddningslagen för landskapet Åland föreslås ändrad så alla kårmedlemmar som drabbas av olycksfall under ett räddningsuppdrag har rätt till er-sättning för de kostnader olycksfallet orsakar, oavsett om lön betalas för uppdraget eller inte.


Åtgärder