Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2006 och verksamhet år 2005

Landskapsregeringens meddelande M 2/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, europeiska unionen, dagordning, eu och åland,
Sidhänvisning: 47, 49,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser