Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009

Landskapsregeringens meddelande M 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, europeiska unionen, prioritering, prioriteringar,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser