Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. En gemensam diskussion med den tredje tilläggsbudgeten tillåts.