Fem fokusområden för nystart av Åland

Landskapsregeringens meddelande M 4/2020-2021 (under behandling)  

Ärendet i korthet

strategiska vägval för perioden 2021 - 2024

Åtgärder

 • 2021-05-03

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2021-05-03

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2021-05-10

  RemissdebattUtskottsarbete

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet