För kännedom

  • Ärendet tas upp till gemensam behandling med andra tilläggsbudgeten vid plenum den 10 maj 2021.