Firandet av högtider i barnomsorg och skola

Åtgärdsmotion MOT 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola så att ovanstående verksamheter uttryckligen är tillåtna och välkomna.


Åtgärder