Fler åländska platser vid Röda korsets internationella skola UWC

Skriftlig fråga SF 16/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapet kan genom Paf-medel öka Ålands platsantal vid United World College för att ge fler åländska studenter möjlighet att studera där och samtidigt bidra till finansieringen av skolan?

Åtgärder