Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Landskapsregeringens meddelande M 5/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030.