Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste

Åtgärdsmotion MOT 12/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären uppmanar landskapsregeringen att lägga in bortsprängning av grynnan utanför Snäckö färjfäste på Kumlinge som ett projekt i budget 2023.


Åtgärder