Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Lagförslag LF 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för de skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018. Beloppen för de olika kompensationerna finns upptagna i landskapets budget för år 2018 och det är viktigt att de kan betalas ut till kommunerna inom detta finansår. Den föreslagna lagen sammanhänger därför med landskapets budget på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen