Fördelningen av mål 2-programmets medel

Skriftlig fråga EF 4/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: mål 2-program, regionalpolitik, arbetsplats, företag, skärgård,
Sidhänvisning: 26, 31,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser