Förhandlingar med Air Botnia om flygtrafikens tillförlitlighet

Åtgärdsmotion HM 10/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: flygtrafik, flyg, air botnia, tillförlitlighet, förhandling,
Sidhänvisning: 57, 62, 63, 106, 110;


Åtgärder