Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut

Lagförslag LF 6/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut förlängs till att gälla även åren 2021-2022.
Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 april 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott