Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Den här lagen presenterade jag ju ganska omgående också i mitt anförande, även om det var en sen timme den förra gången vi träffades. Den handlar om att vi egentligen gör en kopia på det som redan är giltigt idag och fram till sista juni, alltså att det blir ett temporärt tilläggsstöd för arbetsgivare inom näringslivet som anställer en arbetslös eller arbetssökande person. Det som skiljer lite den här lagen mot tidigare är bland annat att man då ska ha varit arbetslös minst tre månader under en 12 månaders period. Det är det ena. Och att den träder i kraft den 1 juli men formellt så blir själva utbetalningarna för detta från och med den 1 september fram till den 31 maj nästa år. Det är också under en sex månaders period som det här görs möjligt för en arbetsgivare att kunna få sysselsättningsstöd för anställning.

  Den andra lagen - detta är ju en tredelad raketkarriär - det är att vi också föreslår möjligheten att man får sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Det som skiljer lite nu är att det också finns en övergångsbestämmelse som gör att det fungerar redan från den 1 juli, för nuvarande lag upphör den 30 juni. Det betyder att om någon börjar sin företagsverksamma bana nu under maj eller juni så fortsätter möjligheten att få det totala sexmånadersstödet även under sommaren. Det är ju annars så att vi inte brukar ha arbetsmarknadsåtgärder riktade så mycket under sommarmånaderna.

  Det är den här lagen som vi kopplar ihop med budgeten och önskar att det en budgetlag så att vi kan sätta den i kraft omgående efter att den har klubbats här i lagtinget.

  Jag tänker inte förlänga den här debatten desto mer än så här, herr talman.


 • Talman! Jag måste direkt erkänna att jag bara har skummat igenom den eftersom det var lite snabba puckar här.

  Det som jag skulle vilja veta är; och har inte ministern svar på de frågorna nu så kanske de kan delges finans- och näringsutskottet, hur mycket har använts till de här stödformerna till dags dato? Hur mycket beräknar landskapsregeringen att kommer att användas? Jag skulle också faktiskt vilja veta: Hur ser könsfördelningen ut? Hur mycket har man gett till kvinnor och hur mycket har man gett till män? Det tycker jag att är en relevant fråga.


 • Herr talman! Det var en bra fråga. Jag ska väl inte bara ta ur huvudet hur mycket pengar det har gått åt till de här stöden det senaste året. Men 6,6 miljoner är ju de facto stöd kopplade till likviditetsstöden som har gått ut. Vi kan titta närmare på det i utskottet och också hur könsfördelningen är. Det här har ju kanske inte varit en könsfråga. Likviditetsstödet har ju kopplats till behovet som företaget har och som man har genomlyst med sin bank. Det är väldigt många småföretagare och också kvinnor som de facto har tagit del av det.

  När det sedan kommer till sysselsättningsstöden så är AMS den myndighet som hanterar dem. AMS har jobbat utifrån principen att man börjar bakifrån så att till den som har varit längst arbetslös eller långtidsarbetslös så försöker man hitta möjlighet först för.


 • Talman! Jag menade inte att siffrorna kring jämställdheten skulle vara något slags rättviseperspektiv. Jag tycker bara att det är relevant statistik och fakta faktiskt när man ser framåt, när man bygger sysselsättningspolitik eller när man bygger näringspolitik framöver. Jag tycker att det är relevant information. Jag uppskattar om ministern kan kan delge finans- och näringsutskottet det underlaget som man sedan kan använda i sitt betänkande.


 • Talman! Det ska vi absolut givetvis kunna leverera. Det finns dokumenterat, det är jag övertygad om. Så det är inga bekymmer med det.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Vi har en viktig lagstiftning framför oss. Vi vet hur dålig ekonomin är. Vi borde ha bekantat oss med den här. Jag har inte hunnit göra det.

  Minister Karlström har väl varit minister i fem år, lika länge som jag har suttit i lagtinget. Jag har lärt mig som ledamot här att budgetlagar presenteras samtidigt som budgeten, senast samtidigt som vi har budgetremissen.

  Den här lagen borde ni ha tagit i plenum senast torsdag förra veckan, då hade den varit till kännedom och vi skulle ha haft debatt i dag. Vi kunde ha varit förberedda allihop.

  Nu förstår jag egentligen inte ens hur vi kan hantera ett ärende som vi hade till kännedom i måndags klockan 9.30? Vi haft ett plenum fram till nu. Jag hann inte titta här i pausen om inte detta strider mot lagtingsordningen, åtminstone borde det strida mot andemeningen i lagtingsordningen. För lagtinget ska ju inte bara vara en demokratisk kuliss som vi sade här, och det är den ju inte.

  Jag föreslår att vi bordlägger det här ärendet så att vi kan fördjupa oss i det. Det är en mycket, mycket viktig sak. Jag föreslår bordläggning till nästa plenum som torde vara den 31 maj. Avsikten är inte att försena, men vi behöver tid på oss. 31 maj är inget problem för budgeten och för det här, det är inte det. Vi måste bekanta oss med ärendet. Tack för ordet.


 • Talman! Jag ska inte förlänga debatten, men det står i lagtingsordningen att det ska vara i nära anknytning till en budgetlag. Därmed anser undertecknad att det går att lämna in den så pass sent. Sedan finns det olika orsaker till varför den inte har varit med tidigare, men det behöver vi inte gå in på.

  Det viktiga också i den här frågan, tycker jag, är att det i stort sett är en kopia på den nu gällande lagen som förlängs. Så det är inte så komplicerat.

  Jag hoppas att lagtinget kan ta den här och klubba den så snart som möjligt så att det inte förlängs ytterligare av olika orsaker.


 • Tack, herr talman! Som jag sade, det är inte min avsikt och jag har funderat på att det ska inte på något sätt vara ett problem att få igenom detta helt normalt.

  Ni nämnde om detta häromdagen. Igår när jag var ut och joggade så började jag faktiskt fundera på det, för jag hade ju inte sett den här och jag visste inte om den skulle komma överhuvudtaget.

  Förändringarna, jag kom på att de kanske kan ha icke positiva effekter och därför skulle jag vilja läsa igenom detta för att ställa de frågor som vi har osv. Som sagt var, detta borde ha varit till kännedom i måndags, inte klockan 9.30 idag.

  Jag föreslår fortfarande bordläggning till den 31 maj. Tack.


 • Begärs ordet? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.

  Ledamot Toivonen har begärt bordläggning till nästa plenum och detta förslag har inte vunnit understöd varför det förfaller.

  Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.