För kännedom

Fornminnesförvaltning S 1/2010-2011

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01. 2011. Godkänt.