Förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och...

Republikens presidents framställning RP 7/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador
Sökord: färdrag, konvention, förorening, olja, förorening av olja, olycka, olyckor, bekämpning, oljeskador

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser