För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. Det mest sannolika är att budgetremissen hålls den 13 november 2019 kl 13.00 med fortsättning den 14 november från kl 09.30 samt vid behov på fredagen den 15 november från kl 09.30.

    Enligt arbetsordningens 32 § ska budgetmotionerna lämnas in senast den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat sitt förslag till lagtinget. Tiden för inlämnande av budgetmotioner går därför ut måndagen den 11 november kl 12.00.