Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020

Budgetförslag BF 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till femte tillägget till Ålands budget år 2020.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- justering av avräkningsbeloppet i enlighet med beslut av Ålandsdelegationen
- justering av coronarelaterade kostnader som togs upp i andra tilläggsbudget för år 2020 och som nu kompenseras av staten.
I och med tillägget har under år 2020 budgeterats 423.934.000 euro.

Åtgärder