För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 14 september 2020. Talmannen påminner om att motionstiden utlöper på fredag kl. 12.00.