Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Budgetförslag BF 3/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder