Förslag till LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Åtgärdsmotion HM 5/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jordförvärv, jordförvärvsrätt, jordförvärvstillstånd
Sidhänvisning: 52, 63, 3, 9, 11, 30, 34, 56, 105, 107, 113, 116;


Åtgärder