Förslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Budgetförslag BF 3/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetförslag, investering, infrastrukturella funktioner

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter