För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 18 april.

  7        Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 18 april.

  8        Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 18 april.