Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018

Budgetförslag BF 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- stödåtgärder med anledning av den svåra odlingssäsongen
- landskapsandelar för grundskolan
- ökade bränslekostnader för skärgårdstrafiken samt
- avslutande av den s.k. ”paf-snurran”.

Under hösten har ett nytt kollektivavtal ingåtts som gäller från 1.2.2018. I avtalet ingår bl.a. en retroaktiv löneökning om 1 procent fr.o.m. 1.4.2018 samt en engångspott om 9,2 procent av grundlönen. De ökade kostnader för år 2018 som följer av det ingångna avtalet täcks med anslag i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 379.970.000 euro.

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter