Komplettering för kännedom

  • Tiden för att lämna in motioner går ut på fredag den 15 maj 2020 kl 12.00. Talmanskonferensen har diskuterat och rekommendationen är att man lämnar in budgetmotioner senast i morgon tisdag före kl. 16.00 för att kunna ha debatten nu inkommande onsdag. Rent formellt, enligt lagtingsordningen, finns ändå möjligheten att lämna motioner fram till fredag, men då kommer de att behandlas separat.

    Ärendet tas upp onsdagen den 13 maj 2020.