Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland

Landskapsregeringens meddelande M 2/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utbildning, program, utbildningsdelegation, läroplaner, utbildningspolitik

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser