Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer

Spörsmål S 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Undertecknarna undrar hur lantrådet avser återskapa förtroendet för de rekommendationer som regeringen regelbundet ger ålänningarna och stärka medborgarnas vilja att följa dem, om inte ministrarna själva följer regeringens rekommendationer?


Åtgärder