Förutsättningarna för utbildning i traditionellt båtbyggeri

Skriftlig fråga SF 19/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka möjligheter ser landskapsregeringen att grunda en utbildning i traditionellt båtbyggeri på Åland, i samarbete med fri-stående aktörer eller t.ex. inom Ålands folkhögskola?

Åtgärder