Förvaltningen av Ålands Pensionsfond

Åtgärdsmotion MOT 7/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt på ett parlamentariskt sätt effektiviserar förvaltningen av pensionsfonden.


Åtgärder