För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11.09.2013. Godkänt.