Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 3/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2019-05-20

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2019-05-27

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2019-06-25

  Slutbehandlat