Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 4/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2019-09-11

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2019-09-18

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2019-09-18

  Slutbehandlat